olka1010

5 tekstów – auto­rem jest ol­ka1010.

Przek­leństwem nasze­go życia jest niepo­siada­nie możli­wości ucie­czki od sa­mego siebie. 

aforyzm
zebrał 3 fiszki • 22 stycznia 2018, 19:24

do wszys­tkich dwu­lico­wych ludzi: zróbcie światu przysługę i przes­tańcie oddychać 

myśl • 9 maja 2016, 22:48

Nie cza­ruj­my się, ma­gami nie jesteśmy. 

myśl
zebrała 7 fiszek • 15 marca 2015, 22:01

Żad­na his­to­ria nie kończy się "hap­py and'em", na­wet ta najpiękniejsza. 

aforyzm
zebrał 2 fiszki • 14 marca 2015, 14:15

Trud­no ufać ko­mukol­wiek, gdy wszys­cy wokół zawodzą. 

myśl
zebrała 3 fiszki • 12 marca 2015, 22:10
olka1010

"Ludzie mówią, że bez miłości nie da się żyć. Osobiście uważam, że tlen jest ważniejszy. "

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

olka1010

Użytkownicy
N O P
Pokaż
Kalendarz
Aktywność

23 stycznia 2018, 11:07kati75 sko­men­to­wał tek­st Przekleństwem nasze­go życia jest [...]

23 stycznia 2018, 10:10carolyna sko­men­to­wał tek­st Przekleństwem nasze­go życia jest [...]

22 stycznia 2018, 19:24olka1010 do­dał no­wy tek­st Przekleństwem nasze­go życia jest [...]

24 marca 2015, 22:13olka1010 sko­men­to­wał tek­st To jest ten mo­ment, [...]

15 marca 2015, 22:53wdech sko­men­to­wał tek­st Nie cza­ruj­my się, ma­gami [...]

15 marca 2015, 00:13Nikaaaa sko­men­to­wał tek­st Żadna his­to­ria nie kończy [...]

14 marca 2015, 18:07olka1010 do­dał no­wy tek­st Nie cza­ruj­my się, ma­gami [...]

14 marca 2015, 14:21olka1010 sko­men­to­wał tek­st Żadna his­to­ria nie kończy [...]

14 marca 2015, 14:19zielonomodra sko­men­to­wał tek­st Żadna his­to­ria nie kończy [...]

14 marca 2015, 14:16natalia(__ups sko­men­to­wał tek­st Żadna his­to­ria nie kończy [...]